Lhota za Červeným Kostelcem 379

O nás

O.K. stavební Červený Kostelec

Firma O.K. stavební s.r.o. byla založena v roce 1993. Výroba byla zpočátku zaměřena na ocelové konstrukce pro potřeby především ve stavebnictví. Sídlo firmy bylo vždy na Náchodsku (Hronov, Bezděkov nad Metují, Červený Kostelec). V současné době firma zaměřuje svou výrobu nejen na zakázkové ocelové konstrukce (různé typy konstrukcí pro výrobní a skladovací ocelové haly, stožáry, reklamní pylony, …), ale firma O.K. stavební s.r.o. také provádí svařování přesných technologických svařenců, jako jsou převodové skříně, výměníky, drtiče, polotovary pro důlní techniku, dopravní systémy pro potřeby manipulace s materiály atd. Dále firma O.K. stavební vyrábí silniční ocelové mosty a mosty pro vedení inženýrských sítí. To vše na základě vlastnění „velkého svářečského průkazu“ dle DIN 18 800.

Firma O.K. stavební s.r.o. vyrábí ve vlastních výrobních prostorách (2400 m²), které jsou k tomu přizpůsobeny a vybaveny - mostové jeřáby o nosnosti od 1 tuny až do max. 12 tun.

Dělení materiálu

Materiál jsme schopni dělit více způsoby: pálení laserem nebo kyslíko-acetylenovým plamenem na pálících CNC strojích.
do tl. 200 mm u nelegovaného (nízkolegovaného) materiálu
do tl. 8 mm u nerezového materiálu (laser)

Válcované a tažené profily řežeme na pásových pilách Pegas.

Firma O.K. stavební s.r.o. dále disponuje základním vybavením na obrábění, jako jsou soustruhy, frézky, radiální vyvrtávačky, horizontální vyvrtávačky apod.

Svařovací práce probíhají v ochranné atmosféře, netavící se wolframovou elektrodou, obalenou elektrodou i trubičkovým drátem za dozoru svařovacího inženýra (IWE/EWE). Svařujeme i nerezový materiál. Firma zaměstnává 30 svářečů, z nichž 18 vlastní „EURO“ zkoušku. Dodavatelem svářecí techniky je svářečky-kompresory.cz

Dále nabízíme prodej technických plynů.

Firma O.K. stavební s.r.o. také provozuje svářečskou školu, kde školí nejen své zaměstnance, ale i svářeče jiných známých firem jako třeba světoznámé firmy ŠKODA-AUTO.

Certifikáty společnosti

Firma O.K. stavební je držitelem těchto certifikátů

Dotace

Projekt FVE 67,2 KWP NA STŘEŠE OBJEKTU

Projekt FVE 67,2 KWP NA STŘEŠE OBJEKTU O.K. stavební s.r.o. LHOTA ZA ČERVENÝM KOSTELCEM je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je zvýšení energetické účinnosti výrobního procesu. Dílčími cíli jsou úspora elektrické energie, částečná energetická soběstačnost, efektivnější využití elektrické energie a snížení emisí oxidu uhličitého, tuhých znečišťujících látek a dalších emisních faktorů.

Datum realizace: realizace: 8/2018 – 4/2020

DOTACE - ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ

Projekt - výrobní hala O.K. stavební s.r.o. Lhota za Červeným Kostelcem - Energeticky úsporná opatření byl spolufinancován Evropskou unií.

Dotace je využita k zateplení budovy, výměny výplní a nákupu svářecích inventorů.

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE

Předmětem projektu je digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení
nových technologických zařízení a vybavení, která budou nově propojena
s informačním systémem společnosti.

Instalace FVE vč. akumulace

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (vč. akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. 
Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.
© 2024 okstavebni.cz | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
arrow-right