Lhota za Červeným Kostelcem 379

Svářečská škola

O svářečské škole

Firma O.K. stavební s.r.o. také zajišťuje a provozuje v Červeném Kostelci svářečskou školu. Kromě školení a základních kurzů nabízíme také přezkoušení a poradenství.

ZÁKLADNÍ KURZY

Provádíme školení a základní kurzy těmito technologiemi

111 – el. obloukem obalenou elektrodou
135 – el. obloukem tavící se elektrodou v ochranných aktivních plynech (MAG)
131 – el. obloukem tavící se elektrodou v ochranných inertních plynech (MIG)
141 – el. obloukem netavící se wolframovou elektrodou (WIG/TIG)
311 – plamenem
Ocelí nelegovaných (1.1, 1.2), korozivzdorných (8) a metodou 141 i hliník (21)
Zkoušky EN 287.1, ISO 9606

NOVÉ ZKOUŠKY

Přípravný kurz a zkoušky dle ČSN EN 287.1 metoda 111, 135, 131, 141, 311.
Periodická zkouška po dvou letech: 111, 135, 131, 141, 311.

ZAŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ, rekvalifikace

Pro obsluhu obloukového, odporového a plazmového svařovacího zařízení, stehování, řezání kyslíko-acetylenovým plamenem.

DOŠKOLENÍ A PŘEZKOUŠENÍ SVÁŘEČŮ

Doškolení a přezkoušení svářečů z bezpečnostních předpisů po dvou letech.

PORADENSTVÍ

V rámci svářecí školy poskytujeme také poradenství a konzultace v tomto oboru a to i u vás ve firmě.

ING. ZDENĚK BAŠTA

svářečský inženýr (IWE), vedoucí svářečské školy, pracovník NDT 2. stupně (VT2 a PT2)
Adresa školy
17. listopadu 461, 549 41 Červený Kostelec
© 2024 okstavebni.cz | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů