Cutting by a laser and an osy-acetylene welder

Laser
Calibre 3000x2000 mm
Ways of burning RST
INOX
AL
0,5-20 mm
0,5-12 mm
0,5-12 mm

Oxy acetylene welder
Calibre 3000x2000 mm
Ways of burning 10-200 mm

Contact

Zdeněk El

mobil: +420 777 113 855
tel.: +420 491 481 113
e-mail: zdenekel.ok@seznam.cz


The photogallery is empty.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider

Technologické svařence

Drobné zámečnické práce i nadrozměrné svařence

Pálení plechů

Tloušťka plechů až 200 mm

Svářečská škola

Kurzy, přezkoušení, rekvalifikace

---kontaktujte nás tlačítko---

Contact form

--- infopanel ----

+420 491 481 380

Blok 1

O.K. stavební s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 379
549 41 Červený Kostelec
Czech Republic

Blok 2

T: fax: +420 491 481 380
E: okstavebni@okstavebni.cz

IČ: 49283839, DIČ: CZ49283839

blok 3

VAT idententificatin number: 49283839
VAT registration number: CZ49283839

Trade register: Regional court Hradec Králové, division C, inset 4472