SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

Firma O.K.stavební, s.r.o. také zajišťuje a provozuje v Červeném Kostelci svářečskou školu. Kromě školení a základních kurzů nabízíme také přezkoušení a poradenství.

ZÁKLADNÍ KURZY - Provádíme školení a základní kurzy těmito technologiemi:

111 – el. obloukem obalenou elektrodou
135 – el. obloukem tavící se elektrodou v ochranných aktivních plynech (MAG)
131 – el. obloukem tavící se elektrodou v ochranných inertních plynech (MIG)
141 – el. obloukem netavící se wolframovou elektrodou (WIG/TIG)
311 – plamenem
Ocelí nelegovaných (1.1, 1.2), korozivzdorných (8) a metodou 141 i hliník (21)
Zkoušky EN 287.1, ISO 9606

NOVÉ ZKOUŠKY
Přípravný kurz a zkoušky dle ČSN EN 287.1 metoda 111, 135, 131, 141, 311.
Periodická zkouška po dvou letech: 111, 135, 131, 141, 311.

ZAŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ, rekvalifikace
Pro obsluhu obloukového, odporového a plazmového svařovacího zařízení, stehování, řezání kyslíko-acetylenovým plamenem.

DOŠKOLENÍ A PŘEZKOUŠENÍ SVÁŘEČŮ
Doškolení a přezkoušení svářečů z bezpečnostních předpisů po dvou letech.

PORADENSTVÍ
V rámci svářecí školy poskytujeme také poradenství a konzultace v tomto oboru a to i u Vás ve firmě.

Kontakt:

ING. ZDENĚK BAŠTA - svářečský inženýr (IWE), vedoucí svářečské školy, pracovník NDT 2. stupně (VT2 a PT2)
Provozovatel: O.K. stavební s.r.o.

T: +420 491 481 380
M: +420 777 169 140
E: svarskola@okstavebni.cz

Místo školy:
17. Listopadu  461
549 41Červený Kostelec

50.4797369N, 16.0873425E

Svářečská škola


 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider

Technologické svařence

Drobné zámečnické práce i nadrozměrné svařence

Pálení plechů

Tloušťka plechů až 200 mm

Svářečská škola

Kurzy, přezkoušení, rekvalifikace

---kontaktujte nás tlačítko---

--- infopanel ----

+420 491 481 380

Blok 1

O.K. stavební s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 379
549 41 Červený Kostelec
Česká republika

Blok 2

T: fax: +420 491 481 380
E: okstavebni@okstavebni.cz

IČ: 49283839, DIČ: CZ49283839

Blok 3

Obchodní rejstřík: Krajský soud Hradec Králové,
oddíl C, vložka 4472