O nás

Firma O.K. stavební s.r.o. byla založena v roce 1993. Výroba byla  zpočátku zaměřena na ocelové konstrukce pro potřeby především ve stavebnictví. Sídlo firmy bylo vždy na Náchodsku (Hronov, Bezděkov nad Metují, Červený Kostelec). V současné době firma zaměřuje svou výrobu nejen na zakázkové ocelové konstrukce (různé typy konstrukcí pro výrobní a skladovací ocelové haly, stožáry, reklamní pylony, …), ale firma O.K. stavební s.r.o. také provádí svařování přesných technologických svařenců, jako jsou převodové skříně, výměníky, drtiče, polotovary pro důlní techniku, dopravní systémy pro potřeby manipulace s materiály atd. Dále firma O.K. stavební vyrábí silniční ocelové mosty a mosty pro vedení inženýrských sítí.  To vše na základě vlastnění „velkého svářečského průkazu“ dle DIN 18 800.

Firma O.K. stavební s.r.o. vyrábí ve vlastních výrobních prostorách (2400 m²), které jsou k tomu přizpůsobeny a vybaveny - mostové jeřáby o nosnosti od 1 tuny až do max. 12 tun.

Dělení materiálu - Materiál jsme schopni dělit více způsoby: pálení laserem nebo kyslíko-acetylenovým plamenem na pálících CNC strojích.

  •          do tl. 200 mm u nelegovaného (nízkolegovaného) materiálu,
  •          do tl. 8 mm u nerezového materiálu (laser).

Válcované a tažené profily řežeme na pásových pilách Pegas.

Firma O.K. stavební s.r.o. dále disponuje základním vybavením na obrábění, jako jsou soustruhy, frézky, radiální vyvrtávačky, horizontální vyvrtávačky apod.

Svařovací práce probíhají v ochranné atmosféře, netavící se wolframovou elektrodou, obalenou elektrodou i trubičkovým drátem za dozoru svařovacího inženýra (IWE/EWE). Svařujeme i nerezový materiál. Firma zaměstnává 30 svářečů, z nichž 18 vlastní „EURO“ zkoušku. Dodavatelem svářecí techniky je svářečky-kompresory.cz

Dále nabízíme prodej technických plynů.

Firma O.K. stavební s.r.o. také provozuje svářečskou školu, kde školí nejen své zaměstnance, ale i svářeče jiných známých firem jako třeba světoznámé firmy ŠKODA-AUTO.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider

Technologické svařence

Drobné zámečnické práce i nadrozměrné svařence

Pálení plechů

Tloušťka plechů až 200 mm

Svářečská škola

Kurzy, přezkoušení, rekvalifikace

---kontaktujte nás tlačítko---

--- infopanel ----

+420 491 481 380

Blok 1

O.K. stavební s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 379
549 41 Červený Kostelec
Česká republika

Blok 2

T: fax: +420 491 481 380
E: okstavebni@okstavebni.cz

IČ: 49283839, DIČ: CZ49283839

Blok 3

Obchodní rejstřík: Krajský soud Hradec Králové,
oddíl C, vložka 4472