Dotace

 Projekt FVE 67,2 KWP NA STŘEŠE OBJEKTU O.K. STAVEBNÍ S.R.O. LHOTA ZA ČERVENÝM KOSTELCEM je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je zvýšení energetické účinnosti výrobního procesu. Dílčími cíli jsou úspora elektrické energie, částečná energetická soběstačnost, efektivnější využití elektrické energie a snížení emisí oxidu uhličitého, tuhých znečišťujících látek a dalších emisních faktorů.

Datum realizace: realizace:  8/2018 – 4/2020

2-002

15

17

 

Dotace - Energeticky úsporná opatření

 Projekt - výrobní hala O.K.stavební, s.r.o.Lhota za Červeným Kostelcem - Energeticky úsporná opatření byl spolufinancován Evropskou unií. 

Dotace je využita k zateplení budovy, výměny výplní a nákupu svářecích inventorů.

 Pametni-deska-vzor

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider

Technologické svařence

Drobné zámečnické práce i nadrozměrné svařence

Pálení plechů

Tloušťka plechů až 200 mm

Svářečská škola

Kurzy, přezkoušení, rekvalifikace

---kontaktujte nás tlačítko---

--- infopanel ----

+420 491 481 380

Blok 1

O.K. stavební s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 379
549 41 Červený Kostelec
Česká republika

Blok 2

T: fax: +420 491 481 380
E: okstavebni@okstavebni.cz

IČ: 49283839, DIČ: CZ49283839

Blok 3

Obchodní rejstřík: Krajský soud Hradec Králové,
oddíl C, vložka 4472