Certifikáty

Firma O.K.stavební je držitelem těchto certifikátů:

  • ČSN EN 1090-2+A1:2012 v souladu s certifikačním schématem č. 6ČSN EN ISO/IEC 17067:2014
  • ČSN EN ISO 3834-2:2006
  • DIN 2303

Výroba a montáž ocelových konstrukcí, výroba reklamních pylonů, výroba zemních strojů a jejich součástí, tepelné dělení materiálu.


 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider

Technologické svařence

Drobné zámečnické práce i nadrozměrné svařence

Pálení plechů

Tloušťka plechů až 200 mm

Svářečská škola

Kurzy, přezkoušení, rekvalifikace

---kontaktujte nás tlačítko---

--- infopanel ----

+420 491 481 380

Blok 1

O.K. stavební s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 379
549 41 Červený Kostelec
Česká republika

Blok 2

T: fax: +420 491 481 380
E: okstavebni@okstavebni.cz

IČ: 49283839, DIČ: CZ49283839

Blok 3

Obchodní rejstřík: Krajský soud Hradec Králové,
oddíl C, vložka 4472